Đang xử lý Đang xử lý, vui lòng chờ...

Click to close

Sản phẩm

Quạt mát bằng không khí

Water Cool Fan

Floor Fan

Hanger Fan

Wheel Move Fan

Cao áp Fans Được thiết kế để cung cấp tốc độ cánh quạt tip cao và áp lực phát triển ở mức khá lưu lượng dòng chảy thấp những đơn vị có sẵn trong các cấu hình phiến bao phủ đầy đủ, bố trí hình tròn hoặc gần xuyên tâm thích hợp cho các ứng dụng máy thổi hoặc hút. Lưu lượng dòng chảy lên đến 2.5M ^ 3/sec có sẵn từ phạm vi tiêu chuẩn sản phẩm của chúng tôi.

PEDESTAL MIST FAN

Ventilators Fan

Cao áp Fans Được thiết kế để cung cấp tốc độ cánh quạt tip cao và áp lực phát triển ở mức khá lưu lượng dòng chảy thấp những đơn vị có sẵn trong các cấu hình phiến bao phủ đầy đủ, bố trí hình tròn hoặc gần xuyên tâm thích hợp cho các ứng dụng máy thổi hoặc hút. Lưu lượng dòng chảy lên đến 2.5M ^ 3/sec có sẵn từ phạm vi tiêu chuẩn sản phẩm của chúng tôi.

Aeration Fan

Under water fan

Battery FAN

FAN TANK

Three-Headed FAN

FAN HEATER

TOOLING FAN

DRUM FAN

DRUM FAN

DOUBLE FAN

3 IN 1 FAN (WALL - FLOOR - STAND)

WALL MOUNT MIST FAN

PEDESTAL FAN - STAND FAN

TRIPOD STAND FAN - PEDESTAL FAN

WALL MOUNT FAN

SPARE PARTS & OTHER PRODUCTS

MINI FAN & BLOWER

FAN HEATER - GBONA

CEILING FAN

FOLDABLE FAN

FOLDABLE FAN

MISTING STAND FAN

PENCIL

PENCIL

DTANK FAN

KIN FAN

DKIN FAN

WHEELS FAN

PET CAGE

HAND TRUCK

PAPER CUP, PAPER BOWL, PLASTIC LID

STAND MISTING FAN

© 2012 Dasin Co. Ltd.